divider
divider

Velkommen til Holbæk Golfklub

divider

Seneste Nyt......

Klubbens årlige Generalforsamling, d. 25. november 2014

Ca. 60 medlemmer var samlet i Kuben på Holbæk Seminarium til årets generalforsamling. Erik Olesen bød velkommen og forsamlingen mindedes med et minuts stilhed John Skou Hansen, Klaus Nielsen og Boye Steen Pedersen der i årets løb er afgået ved døden. Adv. Steen Marslew blev valgt som dirigent og konstaterede at formalia er overholdt i.f.m. indkaldelsen.

Erik Olesen præsenterede bestyrelsens beretning, der henvises til generalforsamlingshæftet. Suppleret med at løfte sløret for en mulig baneudvidelse med 3 huller i skoven for enden af hul 1, det er vigtigt at pointere at det ikke er lige om hjørnet og stadigt på undersøgelsesstadiet - der er dog kontakt til Naturstyrelsen, da det hele afhænger af deres indstilling. Derudover indlæg fra bestyrelsesmedlem Gitte Feldskou Hansen omkring Golfspilleren i Centrum. Beretningen blev godkendt.

Kaj Sørensen gennemgik rigets stilling pr. 31. august 2014 - hvor han med glæde kan præsentere et tilfredsstillende resultat - særligt når vi tager Stormen Bodil og vore jubilæumsaktiviteter med i betragtningen. Regnskabet blev godkendt.

Kaj Sørensen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for perioden 2014/2015 - der tager udgangspunkt i uændret kontingent, uændrede medlemsskabstyper og indskud. Budgettet blev godkendt.

Der var ingen forslag til behandling.

På valg: Dorthe Nielsen og Erik Olesen, begge blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsen foreslog Per Skov Jensen til den ledige bestyrelsespost efter at John Larsen tidligere på året måtte trække sig - valgt for et år.

Efter de sidste formalia sluttedes generalforsamlingen kl. 21.15.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Nielsen
divider

VINTER REGLER 2014 / 2015 – GÆLDENDE FRA MANDAG DEN 1. DECEMBER 2014

Der er etableret vintergreen i nærheden af greens. Der bliver etableret vinter Teesteder som vil være gældende resten af vinteren.

Vintergreens er markeret med permanent isat flag i hulkoppen og hulkoppens størrelse er den samme som på sommergreens. 
Vintergreens skal anvendes når de oprindelige greens er snedækket og/eller dækket af rimfrost. Spil på oprindelig green er så ikke tilladt, og såfremt en bold lander på denne green, er denne at betragte som forkert green.

Når der spilles til almindelig green, og en bold lander på en vintergreen, er denne at betragte som forkert green.


Lempelse jvf. Regel 23-5.

Når originale greens er GRØNNE kan der spilles på dem (også selvom der er minusgrader)

Når greens er HVIDE eller DELVIS HVIDE skal der spilles til alternative greens (vintergreens).

 
Der SKAL tees op på hele banen. (Også semirough).

Der gælder samme regler vedr. etikette om vinteren som om sommeren:


Altså ingen vogne over sommer teesteder, greens (herunder vintergreens), forgreens m.m.

Der reguleres ikke handicap mere.

Baneudvalget/Sekretariatet

divider
divider
spacer

                              Kommende turneringer


Vi takker for turneringsåret 2014 og ser frem til 2015, hvor vi påny er klar med et varieret turneringsprogram. 

spacer
divider
2014-3 1
Seneste klubblad
Klik på billedet
besoeg_proshoppen